Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą? A może prowadzisz firmę od niedawna? Interesują Cię ulgi na start i składki preferencyjne dla młodych przedsiębiorców?

Zapraszamy na Spotkanie na Śniadanie w Aktywatorze „ABC działalności gospodarczej przy starcie”! Gwarantujemy dużo wiedzy, miłą atmosferę i słodki poczęstunek.

Już 18 października, w godz. 9.00 – 11.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

1. Ulg na start,

2. Składek preferencyjnych,

3. „Małej działalności”.

Będzie też czas na to by zadać własne pytania i porozmawiać, wymieniając się doświadczeniami - przyjdźcie! 

"Spotkanie na śniadanie" to nowy cykl spotkań dedykowanych młodym przedsiębiorcom, w trakcie których w luźnej atmosferze dowiecie się wielu przydatnych rzeczy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i startowania z nowym pomysłem w świat biznesu. Czeka na was solidna dawka wiedzy, dobra atmosfera i coś słodkiego. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

Link do rejestracji na spotkanie: http://bit.ly/2IL2Eqr

_____________________

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Witaj Świecie! Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@witaj-swiecie.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

 4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Administratora w ramach „AKTYWATOR DomStartupów”.

 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.