Prezydentka Miasta Słupska przedstawiła wczoraj plan pomocy miejscowym przedsiębiorcom. Obejmuje on m. in.:
📌umorzenie czynszu najmu gminnych lokali użytkowych,
📌umorzenie opłaty za dzierżawę gminnego gruntu,
📌umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
📌umorzenie zaległości podatku od nieruchomości,
📌umorzenie zaległości podatku od środków transportu

ZA DRUGĄ POŁOWĘ MARCA 2020 R.

oraz:
📌odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie do dnia 30 września br.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ⬇️⬇️⬇️:
http://www.slupsk.pl/wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych-…/