🔹Obowiązujące i planowane planowane rozwiązania prawne: https://tiny.pl/tzfrf
🔹Podatki:
      📌umorzenia zaległości podatkowych: https://tiny.pl/tzfr1
      📌odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych: https://tiny.pl/tzfrl
🔹Składki ZUS - ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem: https://tiny.pl/tzfr6 

Zapoznajcie się koniecznie z powyższymi linkami!

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie:https://tiny.pl/tz9kl