Warsztat „Formy współpracy z pracownikami – czyli jaka umowa będzie najlepsza?”

Jesteś młodym pracodawcą? A może myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to to spotkanie jest dla Ciebie!


Co oferujemy?
Podczas warsztatu dowiesz się, jakie w jakiej formie możesz podjąć współpracę z pracownikiem, jakie są cechy charakterystyczne każdej z form. Omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z umową o pracę, umową zlecenie, umową o dzieło.

Kiedy?
Możesz skorzystać z następujących terminów:
- 15 października 2019 w godz. 9.00 – 13.00 oraz 16:00 - 20:00

Gdzie?
Zapraszamy do Aktywatora – Domu Start’upów, który mieści się w Słupsku przy ul. Tuwima 34.

Jak skorzystać?
Zapisz się już dziś. Wyślij swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza:

http://bit.ly/2nDvQZo

Czekamy na Ciebie!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Witaj Świecie! Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@witaj-swiecie.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

 4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Administratora w ramach „AKTYWATOR DomStartupów”.

 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.