Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. kontynuuje także rozpoczęte nabory wniosków o udzielenie pożyczki, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy spełniający warunki naborów:
- Mikropożyczka do 100 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Pożyczka na zatrudnienie do 300 tys. zł z Programu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego,
- Mikropożyczka Kapitał na start do 50 tys. zł z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Pożyczka OZE do 15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Pożyczki ze środków własnych Funduszu, w tym pożyczka płynnościowa na wydatki bieżące służące stabilizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski o udzielenie pożyczki składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.pfp.gda.pl/strona-11-oferta.html

Obsługa zaciągniętych pożyczek w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym
Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii COVID-19, m.in. zakazem lub ograniczeniem działalności wpływającym na możliwość terminowego regulowania spłaty pożyczek zaciągniętych w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. mogą składać wnioski o prolongatę w spłacie lub dodatkową karencję - w zależności od programu, z jakiego udzielona została dana pożyczka. Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie. Informacji udzielają doradcy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego telefonicznie oraz mailowo.

Konsultacje w formie dyżurów telefonicznych
W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały cykliczne konsultacje stacjonarne. W terminach, jakie przypadały na konsultacje zamiejscowe, doradcy prowadzić będą dyżury telefoniczne, udzielając m. in. informacji, jak sfinansować przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje w firmie, wydatki związane z zatrudnieniem nowych pracowników, a także inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dyżury doradców dostępne są na stronie: https://www.pfp.gda.pl/aktualnosc-243-konsultacje_w_formie_dyzurow.html

Dane kontaktowe:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
centrala Gdańsk: tel. 601 140 209, 792 082 800, e-mail: biuro@pfp.gda.pl
o/ Bytów: tel. 609 818 301, e-mail: : biurobytow@pfp.gda.pl
o/ Kartuzy: tel. 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl
o/ Słupsk: tel. 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl
o/ Tczew: tel. 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl
o/ Wejherowo: tel. 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl